Начало

РДГ Пловдив

 

РДГ – Пловдив носи името на град Пловдив, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Пловдив обхваща част от Централна България като граничи на север с Национален парк “Централен Балкан”, на изток с РДГ – Стара Загора, на югоизток с РДГ – Кърджали, на юг с РДГ – Смолян и на запад с РДГ – Пазарджик и РДГ – София.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Пловдив стопанисва горския фонд на територията на област Пловдив и следните общини: Карлово, Хисаря, Раковски, Брезово, Съединение, Калояново, “Марица”, Пловдив, “Родопи”, Садово, Асеновград, Първомай и Лъки.
РДГ – Пловдив включва 6 държавни горски стопанства и 3 държавни ловно стопанства (ДЛС “Чекерица” – Стряма, ДЛС “Кормисош” – Лъки и ДЛС "Кричим").

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА:

 http://www.profilnakupuvacha.com/rdgplovdiv


0878 802 112 телефон за подаване на сигнали към 112 и уведомяване на РДГ Пловдив от собственици и ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ и във връзка с чл.14а, ал.7 от Наредба№1 от 30.01.2012г. за контрол и опазване на горските територии.


Очакваме Вашите отзиви, мнения, препоръки и сигнали ТУК
Работно време:

от 8:00 до 17:00 часа 


Адрес за кореспонденция:

гр.Пловдив
бул.Санкт Петербург № 57

тел: 032/ 27-50-70

Електронна поща:
rugplovdiv@iag.bg
rdgplovdiv@gmail.com

Банкова сметка на РДГ Пловдив
IBAN: BG35UBBS88883122868401
BIG: UBBSBGSF

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995