Начало

РДГ Пловдив

 

РДГ – Пловдив носи името на град Пловдив, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Пловдив обхваща част от Централна България като граничи на север с Национален парк “Централен Балкан”, на изток с РДГ – Стара Загора, на югоизток с РДГ – Кърджали, на юг с РДГ – Смолян и на запад с РДГ – Пазарджик и РДГ – София.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Пловдив стопанисва горския фонд на територията на област Пловдив и следните общини: Карлово, Хисаря, Раковски, Брезово, Съединение, Калояново, “Марица”, Пловдив, “Родопи”, Садово, Асеновград, Първомай и Лъки.
РДГ – Пловдив включва 6 държавни горски стопанства и 3 държавни ловно стопанства (ДЛС “Чекерица” – Стряма, ДЛС “Кормисош” – Лъки и ДЛС "Кричим").

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА:

 http://www.profilnakupuvacha.com/rdgplovdiv


0878 802 112 телефон за подаване на сигнали към 112 и уведомяване на РДГ Пловдив от собственици и ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ и във връзка с чл.14а, ал.7 от Наредба№1 от 30.01.2012г. за контрол и опазване на горските територии.


Очакваме Вашите отзиви, мнения, препоръки и сигнали ТУКПромени в изискванията за транспортиране на дървесина по чл.14б от НКОГТ!

Регионална дирекция по горите - гр. Пловдив информира всички заинтересовани страни за следното: Считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата на чл. 14 б, ал.3 от НКОГТ, обнародвана в Държавен вестник бр. 89 от 12.11.2019 г. в съответствие с която: "Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS устройството и да предоставят в съответната РДГ:

  • 1. копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройства
  • 2. заверено копие от документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройството
  • 3. удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата и доставяща услугата, съдържаща потребителско име и парола за достъп в реално верме до информацията от GPS устройствата - (важи за собствениците /ползвателите на товарни превозни средства и мобилните обекти по чл. 206 от ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев )

В тази връзка, с цел изпълнението на новите изисквания по отношение на транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти с товарни превозни средства собствениците/ползвателите на товарни превозни средства за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти следва да предоставят всички данни, изискуеми по чл. 14 б, ал. 3 и ал. 5 от НКОГТ в съответната регионална дирекция по горите съгласно чл. 14 б, ал. 4 от НКОГТ, преди товарните транспортни средства да се използват за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти след срока на влизане в сила на промените - 14.02.2020 г.


Работно време:

от 8:00 до 17:00 часа 


Адрес за кореспонденция:

гр.Пловдив
бул.Санкт Петербург № 57

тел: 032/ 27-50-70

Електронна поща:
rugplovdiv@iag.bg
rdgplovdiv@gmail.com

Банкова сметка на РДГ Пловдив
IBAN: BG35UBBS88883122868401
BIG: UBBSBGSF

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995