НачалоНовини 2018/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

12.10.2018 - Заповед № 931/12.10.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за провеждане на съвещание по чл. 37 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране на горските територии

във връзка с приемане на извършената инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП “ДГС Елин Пелин” 

 
Документи