НачалоНовини 2021/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

23.06.2021 - Установиха незаконна сеч на 438 бр. дървета в землището на с. Пчелно, общ. Антоново

Екип на Регионална дирекция по горите – Шумен разкри незаконна сеч в държавни гори, в обхвата на дейност на Държавно горско стопанство – Омуртаг. Нарушението е установено при съвместна проверка, извършена с държавното горско стопанство  в землището на с. Пчелно, общ. Антоново. 

При обход на територията, горските инспектори констатирали отсечени 438 броя дървета – цер, благун и габър. Дърветата са отсечени без позволително за сеч и без контролна горска марка.   

Горските служители изчисляват общия обем на отсечената дървесина на около 160 пл. куб. м дървесина.  

Предприети са действия за административно санкциониране на служителя на Държавно горско стопанство - Омуртаг, в чийто район е констатирано нарушението.  

Материалите по случая ще бъдат изпратени в РУ - Омуртаг. 

За периода от 14 до 20 юни 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4049 проверки. Проверени са 465 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 628 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1594 превозни средства, транспортиращи дървесина, 92 ловци, 174 риболовци и 982 физически лица.

През изминалата седмица са съставени общо 49 констативни протокола и 82 акта за установени нарушения, от които 81 бр. по Закона за горите и 1 бр. по Закона за рибарството и аквакултурите. 

Задържани са 5,90 куб. м. фасонирана дървесина, 18,60 пр. куб. м. дърва за огрев, 1,8 кг. недървесни горски продукти, 2 моторни превозни средства, 2 моторни триона и един едър дивеч.

Извършени са комплексни проверки в ТП ДГС Кости, където е спряна дейността в две насаждения до отстраняване на констатираните пропуски и държавни горски стопанства: Ракитово, Пазарджик, Тутракан, Кирково и др.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност