НачалоНовини 2021/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

14.07.2021 - БЮЛЕТИН - 05 ЮЛИ ДО 11 ЮЛИ 2021 Г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА ЗА ПЕРИОДА ОТ 05 ЮЛИ ДО 11 ЮЛИ 2021 Г.

За периода от 5 юли до 11 юли 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4 377 проверки. 

Проверени са 368 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 945 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1784 превозни средства, транспортиращи дървесина, 286 риболовци и ловци и 994 физически лица.

327 са извършените проверки в насаждения с извеждани възобновителни сечи и в насаждения с възраст над 80 години.

През изминалата седмица са съставени общо 54 констативни протокола и 59 акта за установени нарушения по Закона за горите, от които 58 акта по Закона за горите и един акт по закона за лечебните растения. Задържани са 102,80 пространствени  кубически метра дърва за огрев и 7 моторни превозни средства.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите (РДГ) Берковица, Благоевград, Ловеч, Пазарджик и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Ботевград“, ТП „Държавно горско стопанство Враца“, ТП „Държавно горско стопанство  Монтана“ и ТП „Държавно горско стопанство Троян“, на Югозападно държавно предприятие - гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Благоевград“, ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин“, ТП „Държавно горско стопанство Ихтиман“ и ТП „Държавно горско стопанство Тетевен“ и на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян - ТП „Държавно горско стопанство Пазарджик“  и ТП „Държавно горско стопанство Селище“. Извършени са общо 68 проверки, в това число на 5 обекта за добив на дървесина, 9 обекта по чл. 206 от Закона за горите, 46 превозни средства и 8 физически лица. Съставени са 5 акта по Закона за горите и 9 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от  регионални дирекции по горите Берковица, Благоевград, Пазарджик и София. Задържани са 40 пространствени  кубически метра дърва за огрев.

Горските инспектори от регионалните дирекции по горите в страната през миналата седмица извършваха засилени проверки за спазване на горската нормативна уредба.

Екип на Регионална дирекция по горите - Берковица задържа три буса, натоварени с незаконна дървесина в землището на с. Оходен, местността Кавадевица, община Враца. Нарушението е констатирано след получен сигнал. Служителите реагирали незабавно и при пристигането си открили автомобилите, натоварени с незаконно добитата дървесина. Нарушителите не били забелязани на място. „В този район такива нарушения са чести и нарушителите оставят информатори в селата за присъствие на горски служители и полиция“, коментират проверяващите. При справка, направена от МВР се констатира, че един от автомобилите е с подменени номера от лек автомобил, което е често установявано нарушение. Товарните автомобили и дървесината са задържани.

Акции по почистване и възстановяване на туристическата инфраструктура в природните паркове се проведоха миналата седмица. Служителите на дирекциите почистваха туристически маршрути в различни местности, възстановяваха кътове за отдих, почистваха и косиха тревни площи.

Продължават обучителните програми, беседи, походи по екомаршрути и летни занимални с деца, ученици, учители и студенти по методите на Горската педагогика във всички природни паркове. 

През изминалата седмица експертите от Лесозащитна станция - Пловдив извършваха  оценка на здравословното състояние иглолистните гори в района на станцията, както и проверка за състоянието на иглолистни култури на територията на Държавно горско стопанство – Кюстендил.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност