НачалоНовини - 2017/08

РДГ Пловдив | Новини

14.08.2017 Откриване процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на РДГ - Благоевград
Откриване процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на РДГ - Благоевград
10.08.2017 Открива се ловът на прелетен дивеч на 12 август
Открива се ловът на прелетен дивеч на 12 август