НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Кричим

Контакт със звеното:
Директор:
Телефон: 03145 22 41
Факс: 03145 22 41
Електронна поща: dlkrichim@nug.bg
Адрес: гр. Кричим, ПК 4220, ул. Цар Иван Асен II 7

Интернет страница: www.krichim.iag.bg

Структура с данни за служителите

ДГС "Кричим" носи името на град Кричим, където се намира седалището му. На север от него се намира ДГС "Пазарджик", на запад граничи с ДГС "Пещера", на юг с ДГС "Михалково" и на изток с ДГС "Пловдив".
Територията на ДГС "Кричим" се намира в Пловдивска област и обхваща части или изцяло четири общини със съответните землищата в тях, а именно:
Община гр.Кричим: гр.Кричим;
Община гр.Перущица: гр.Перущица;
Част от община "Родопи": части от землищата…
Лесоустройствен план