НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Розино

Контакт със звеното:
Директор:
Телефон: 03136 22 30
Факс: 03136 22 82
Електронна поща: dlrozino@nug.bg
Адрес: с.Розино, ПК 4340, ул. Христо Ботев 59

Интернет страница: www.rozino.iag.bg

Структура с данни за служителите

ДГС "Розино" е получило името си от село Розино, което е разположено в долината на река Стряма, на 25 км от град Карлово и попада на територията на община Карлово, Пловдивска област. В село Розино се намира седалището на горското стопанство. ДГС "Розино" се намира в северозападната част на Пловдивска област. Съседните стопанства са както следва: на север граничи с Национален парк "Централен Балкан", на изток и юг с ДГС "Карлово" и на запад с ДГС "Клисура".
В …
Лесоустройствен план