НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДЛС Кормисош

Контакт със звеното:
Директор: ИНЖ. ДИМО ЯНЧЕВ
Телефон: 03052 21 96
Факс: 03052 20 73
Електронна поща: DDSKormisosh@nug.bg
Адрес: гр. Лъки, ПК 4860, ул. Хайдушки поляни 14

Интернет страница: www.kormisosh.iag.bg

Структура с данни за служителите

Лесоустройствен план